Esperanto por Lernejaj Klasoj

 
 
 
 

Reagoj

Recenzoj

Revuo Esperanto, oficiala organo de UEA, publikigis en sia numero decembra 2010 recenzon de Katalin Kovats. Legu ĉe http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=8308#ek.

Internacia Pedagogia Revuo - organo de ILEI - Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj publikigis en sia numero 2011.1 recenzon de Stefan MacGill, kun la titolo Epokfara lernopakaĵo.

Komparo de lernolibroj de Xosé Conde Linhares, ĉe www.edukado.net

Recenzo de La Ondo de Esperanto - www.esperanto.org/ondo

Opinioj

Katalin Kovats en la paĝaro www.edukado.net:
“Kia malofta riĉeco!”
“La instrukompleto agordiĝas kun la rekomendoj de la Konsilio de Eŭropo en sia Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) por lingvolernado, instruado kaj pritaksado, kiu celas unuecigi la mezuradon de lingvokapablo de lernantoj kaj kandidatoj al atestiloj pri fremda lingvo.”
Tutvasta mondskala uzo de la lerniloj plifaciligus la internaciajn kunlaborprojektojn.
“La metodo estas baze paroliga, la materialo konstruiĝas je riĉe ilustritaj kaj variaj dialogoj, kiuj plej ofte el multaj vidpunktoj ekzercigas kaj reekzercigas la lernendaĵojn. La gramatiko trateksas la libron, prezentiĝas en klaraj kaj bone strukturigitaj resumoj.
“Fakte, laŭ tiu ĉi soci-funkcia metodologio la instruisto ne “instruas”, sed “reĝisoras” la grupan lernadon. Tial kolegoj ankaŭ kun malpli da spertoj povas sukcese uzi la materialon.”
“Nia redakcio tre bonvenigas la kompleton kaj gratulas la aŭtoron kaj lian teamon pro tiu valorega kaj riĉa materialo. Ni esperas ke ĝi estos konata kaj uzata vastskale en la tuta mondo.”

Renato Corsetti:
“Via lernolibro estas la unua kontrolata de la grupo “La Bona Lingvo”. Ĝi estas bonega”.

Paulo Nascentes:
“Mi uzis ĝin kiel iama lernanto de Profesoro Josias kaj kiel instruisto en miaj klasoj en Universitato de Braziljo kaj mi asertas ke ĝi estas bonega!”

Roger Gotardi, Salto do Lontro, Paraná, Brazilo, al la aŭtoro:
“Ĝoju scii, ke estis multe pli facile instrui pasintan sabaton, uzante kopiojn de la unualeciona ĉerpaĵo! Certe ankaŭ la gelernantoj pli ŝatis.”

Gabriel Hernandez Vaquero - Hispanujo
Saluton: Mi nomiĝas Gabriel Hernandez, kaj mi loĝas en Madrido Hispanio. Meritas miajn korajn gratulojn al vi kaj al la tuta skipo kiuj produktis la libron Esperanto por lernejaj klasoj. Mi multe lernis per ĝi malgraŭ ke mi estas memlernanto kaj la titolo ja diras por lernejaj klasoj. Ŝajnas al mi vere interesa kaj amuza lernolibro kaj ankaŭ tre alloga la prezentado de la lecionoj. Belegaj kaj dolĉaj la voĉoj kaj la prononco surdiskigita en la K.D.

Luigia Oberrauch - Italujo
“Mi jam uzas la lernolibron kaj trovas ĝin tre taŭga por studentoj de mez- kaj altlernejoj”.

Zsofia Korod - Interkultura Centro Herzberg, Germanujo
“Kara Josias, ni deziras, ke multaj gekolegoj ekuzu vian bonan materialon, la profesie preparitajn librojn kaj helpilojn. Ni bone memoras viajn sukcesajn kurshorojn, interesajn lecionetojn ĉi tie en Herzberg am Harz dum somero 2009. Viaj verkoj estas en nia biblioteko kaj bone servas interesulojn.
Gratulojn pro viaj atingoj kaj pluajn sukcesojn por via Esperanto-agado.
Kore salutas vin nome de klubanoj, amikaro de Interkultura Centro Herzberg . Zsofia”.

Kurt Fischer - Germanujo
“La plej taŭga kaj moderna lernmaterialo por ĝeneraledukaj lernejoj, kiun mi renkontis en Esperantujo”.

Xosé Conde Linhares - Galegujo
“Eble al unika lernolibro de Esperanto tute komparebla kun iu ajn moderna lernolibro por lerni fremdan lingvon”.

  Enirpaĝo |  Servoj |  Reagoj |  Ligiloj